https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/eec/bdc51e7e-984d-4ebf-bd83-059e38267eec_733631_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
19. Januar 2019 
16:00 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/eec/bdc51e7e-984d-4ebf-bd83-059e38267eec_733631_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Januar 2019 
16:00 Uhr
Die Glocke (Kleiner Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/3c6/12645b98-f5e9-4a01-8b73-a43f6bdaf3c6_508171_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
17. Februar 2019 
16:00 Uhr
Die Glocke (Kleiner Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f2a/e6a2235c-1fa0-46f8-a949-39b662773f2a_772691_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
28. Februar 2019 
19:00 Uhr
Markthalle Delmenhorst - Delmenhorst
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/039/9916a175-420d-484b-94f6-7936d472e039_725861_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
1. März 2019 
19:00 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/039/9916a175-420d-484b-94f6-7936d472e039_725861_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
3. März 2019 
16:00 Uhr
Die Glocke (Kleiner Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/d49/20ef64d1-01e8-4254-9c6e-436045700d49_892961_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. März 2019 
17:00 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/d49/20ef64d1-01e8-4254-9c6e-436045700d49_892961_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. März 2019 
20:00 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/d49/20ef64d1-01e8-4254-9c6e-436045700d49_892961_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
24. März 2019 
16:00 Uhr
Die Glocke (Kleiner Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/d49/20ef64d1-01e8-4254-9c6e-436045700d49_892961_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
24. März 2019 
19:30 Uhr
Die Glocke (Kleiner Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/5c9/2d100ee7-2853-43b8-8df4-2a43cf4095c9_733971_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. April 2019 
19:00 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/4a9/ea1adfb7-29ee-4518-af68-4ac78ee6e4a9_727001_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. April 2019 
19:30 Uhr
Kulturzentrum PFL - Oldenburg
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/5c9/2d100ee7-2853-43b8-8df4-2a43cf4095c9_733971_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
28. April 2019 
10:00 Uhr
Schauburg Kino - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/4a9/ea1adfb7-29ee-4518-af68-4ac78ee6e4a9_727001_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
28. April 2019 
11:00 Uhr
Schauburg - Großer Saal - Bremen
Tickets: Verfügbar