http://www.nordwest-ticket-server.de/ticket-logos/event/583c5016de90e.jpg
9. Dezember 2016 
10:00 Uhr
Theater am Goetheplatz - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/6d7/f32fb718-79df-4d97-b401-a6d64782d6d7_138711_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
10:00 Uhr
Kunsthalle Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f2b/cc01d98a-d7d1-4127-956d-d970db38af2b_147821_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
16:00 Uhr
Circo Aquatico Zelt - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f2b/cc01d98a-d7d1-4127-956d-d970db38af2b_147821_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
19:30 Uhr
Circo Aquatico Zelt - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://www.nordwest-ticket-server.de/ticket-logos/event/5809e2013a060.jpg
9. Dezember 2016 
19:30 Uhr
Theater am Goetheplatz - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/b33/b020dce0-3b97-4057-9960-17e56cf5ab33_220901_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
19:30 Uhr
Theater am Leibnizplatz - Bremen
Tickets: Verfügbar
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Gleis 1 - Syke
Tickets: Nicht verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201505/06/640760.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Kulturzentrum Lagerhaus - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201606/06/875420.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Mensch, Puppe! im theaterkontor - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f4a/55d7658c-f90d-4667-a61b-729321a7df4a_125351_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Improtheater Bremen im City46 - Bremen
Tickets: Verfügbar
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Schlachthof (Kesselhalle) - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/els2/201101/04/66483.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Pier 2 - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://www.nordwest-ticket-server.de/ticket-logos/event/56fd1aa5e2a50.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Kleines Haus - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201604/08/836460.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
FRITZ Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/9b0/bff1967e-1308-4575-a8f8-91dea854a9b0_205331_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Focke-Museum Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
http://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201507/22/687690.jpg
9. Dezember 2016 
20:00 Uhr
Tower Musikclub - Bremen
Tickets: Verfügbar