https://media.ticketmaster.eu/germany/d5c52a88373dbce7885f2e6982ac2450.png
18. Dezember 2018 
19:30 Uhr
Die Glocke (Großer Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/557/1f547b7a-9458-4c22-b125-795a129a5557_498121_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
18. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Syker Theater - Syke
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/44b/ab789ed6-6a52-4e30-9226-736db284744b_795231_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
19. Dezember 2018 
17:20 Uhr
Stadthalle Cloppenburg - Cloppenburg
Tickets: Verfügbar
https://media.ticketmaster.eu/germany/d752655caef8150d59eb52ddb663f796.png
19. Dezember 2018 
18:05 Uhr
Die Glocke (Großer Saal) - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/8ff/112e9785-c7b5-40da-baa2-1376d72568ff_509941_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
19. Dezember 2018 
19:30 Uhr
Theater am Leibnizplatz - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201606/01/872460.jpg
19. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Hafen RevueTheater - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201605/25/868320.jpg
20. Dezember 2018 
19:00 Uhr
Metropol Theater Bremen - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/c59/1a643576-1959-43ec-a73d-3410c68d4c59_912751_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
19:30 Uhr
Heppenser Kirche St. Nikolai - Wilhelmshaven
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/f9e/5bd5678a-ee3c-48b9-b9be-4bba2ab30f9e_216311_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
19:30 Uhr
Theater am Leibnizplatz - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/557/1f547b7a-9458-4c22-b125-795a129a5557_498121_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Kugelbake-Halle - Cuxhaven
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/cft1/201210/24/120210.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Theaterschiff, Kleiner Saal - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/c40/6312f7f1-a0ed-4b2e-8e9f-2b643359bc40_744251_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Stadthalle Wilhelmshaven - Wilhelmshaven
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/d2f/92002f57-18e7-4745-b4e4-4151d4fe7d2f_853721_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Schaulust - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/137/f174c1f3-c032-43f2-9b7b-57f408dc1137_816271_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
FRITZ Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/37c/27b75e87-322b-4093-9a8d-987bdd44e37c_848141_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
Theaterschiff, Großer Saal - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/0e4/9edc8aa6-b62a-44a0-bbf4-aaf1d3bb10e4_901361_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Dezember 2018 
20:00 Uhr
bremer kriminal theater - Bremen
Tickets: Verfügbar