https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Juli 2018 
18:00 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/34b/8bcb3c99-b122-4fe1-87a1-ea41cb22434b_456681_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Juli 2018 
20:00 Uhr
Theaterschiff, Großer Saal - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/4f7/a15b7d36-1105-4ccf-afaa-25054e64d4f7_428431_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Juli 2018 
20:00 Uhr
FRITZ Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. Juli 2018 
21:00 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/34b/8bcb3c99-b122-4fe1-87a1-ea41cb22434b_456681_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
21. Juli 2018 
17:00 Uhr
Theaterschiff, Großer Saal - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
21. Juli 2018 
18:00 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://media.ticketmaster.eu/germany/ac73e7ec936de6c646a60fac8d0dd356.jpg
21. Juli 2018 
19:00 Uhr
Temporäre Hafenbar Golden City - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/4f7/a15b7d36-1105-4ccf-afaa-25054e64d4f7_428431_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
21. Juli 2018 
20:00 Uhr
FRITZ Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/34b/8bcb3c99-b122-4fe1-87a1-ea41cb22434b_456681_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
21. Juli 2018 
20:00 Uhr
Theaterschiff, Großer Saal - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
21. Juli 2018 
21:00 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/239/60bfcada-c111-4913-9d6d-6794afa1e239_727221_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. Juli 2018 
11:00 Uhr
Temporäre Hafenbar Golden City - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. Juli 2018 
14:30 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/0af/ceb20bbd-4d26-46bb-a1c3-c64e79fd30af_117741_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. Juli 2018 
15:00 Uhr
Hafen RevueTheater - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
22. Juli 2018 
17:30 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/674/1cfa2303-3328-40ab-acb5-75fea2637674_716661_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. Juli 2018 
09:15 Uhr
Leserakademie - Bremen
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/a36/509da163-8bc8-4cf8-997a-0c5572472a36_660451_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
26. Juli 2018 
20:00 Uhr
GOP Varieté-Theater - Bremen
Tickets: Nicht verfügbar